Namninsamling- Politikerna planerar att ställa in oumbärlig träning för redan hårt utsatt målgrupp.

Funktionsnedsatta barns möjlighet till träning försvåras avsevärt om Region Sörmland stänger ner de tre habiliteringsbad som finns i länet!

Regionen behöver spara pengar. Därför utreder nu regionens politiker om man ska stänga ner badverksamheten. Verksamheten har funnits i många år och erbjuder träning och avslappning i varma bassänger för bland andra barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som har svårt eller omöjligt att träna på annat sätt. På habiliteringsbaden finns lyftanordningar som inte finns någon annanstans och mycket kunnig personal. Det finns gott om plats både i bassängerna och omklädningsrummen samt en lugn och trygg miljö som aldrig kan jämföras med miljön i de kommunala badhusen.
Den träning som fås i vattnet har stor betydelse för dessa barns mående. Den ger bland annat:
Fysiskt träning för de som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan motionera på annat sätt, en stunds lindring av smärta då det varma vattnet hjälper spända muskler att slappna av, en känsla av frihet då man för stunden inte är beroende av sin rullstol eller att någon håller i en, möjlighet att röra sig fritt i vattnet och förflytta sig, glädje och en känsla av gemenskap för barn som inte alltid har så många tillfällen att känna det.

En stängning av baden skulle innebära en kraftigt försämrad hälsa och livskvalitet för de barn och ungdomar som badar där. Ett hårt slag för en grupp som redan får kämpa hårt på så många andra sätt och som det redan sparas in pengar på och dras in stöd för.
Regionens habiliteringsbad borde vara en förebild för god vård och habilitering och bidra till fortsatt utveckling i stället för nedläggning.
Genom att skriva på denna namninsamling hoppas jag att regionens politiker tar sig samman och inser vikten av att baden ska få finnas kvar.

LÄNK TILL NAMNINSAMLING: https://www.skrivunder.com/politikerna_planerar_att_stalla_in_oumbarlig_traning_for_redan_hart_utsatt_malgrupp

https://www.facebook.com/share/v/tGL5BBk8hSjU1yJQ/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/stor-oro-nar-sjukhusens-bassanger-kan-forsvinna

https://sverigesradio.se/artikel/oron-sjukhusbassangerna-kan-stangas-kanns-konstigt