RBU Södermanland

Styrelsen RBU Södermanland

Matz Wahlkvist
Ordförande
Ida Carlén
Vice ordförande
Anna Poulten
Ledamot
Maj-Louise Eriksson
adj. sekreterare och kassör
Marie Remmert
Ledamot
Johan Klinthammar
Ledamot
Malin Pettersson
Suppleant
Gunnar Molin
Revisor
Lada Gustafsson
Revisor