RBU Eskilstuna

Styrelsen RBU Eskilstuna

Annika Holm
Ordförande
Anneli Johansson
Vice ordförande
Tove Nordström
Ledamot
Maj-Louise Eriksson
adj. kassör och sekreterare
Eira Mets
Ledamot
Ida Carlén
Suppleant
Lada Gustavsson
Revisor
Gunnar Molin
Revisor